Historia pary nr 24
Dima Orlenko -Damian Barcewicz

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 1 EW +450 76.2
2 EW -50 44.7
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 3 EW -800 2.5
4 EW +800100.0
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 5 EW +200 92.0
6 EW -100 15.8
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 7 EW -650 17.5
8 EW -50 85.0
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 9 EW +50 60.5
10 EW -500 73.6

Wynik 56.8
+/- 0.0
Razem 56.8