Historia pary nr 25
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 1 EW +200 26.3
2 EW -50 44.7
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 3 EW -400 10.0
4 EW -110 50.0
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 5 EW -100 29.0
6 EW -100 15.8
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 7 EW -990 0.0
8 EW -100 62.5
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 9 EW -400 13.2
10 EW +400 94.6

Wynik 34.6
+/- 0.0
Razem 34.6