Historia pary nr 26
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa 1 NS -200 73.6
2 NS +100 84.1
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik 3 NS +130 62.5
4 NS +200 82.5
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 5 NS +100 71.0
6 NS -800 8.0
- 7 NS średnia 50.0
8 NS średnia 50.0
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala 9 NS +140 73.6
10 NS +500 26.3

Wynik 58.1
+/- 2.0
Razem 60.2