Historia pary nr 27
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 1 NS 60/60 60.0
2 NS 60/60 60.0
- 3 NS średnia 50.0
4 NS średnia 50.0
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa 5 NS +100 71.0
6 NS -800 8.0
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik 7 NS +650 82.5
8 NS -100 0.0
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk 9 NS 60/60 60.0
10 NS 60/60 60.0

Wynik 50.1
+/- -2.4
Razem 47.7