Historia pary nr 28
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik 1 NS -450 23.7
2 NS -120 10.6
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk 3 NS +150 80.0
4 NS +140 67.5
Leon Łukaszewicz -Jerzy Poznar 5 NS -200 8.0
6 NS -800 8.0
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 7 NS +620 47.5
8 NS +100 37.5
- 9 NS średnia 50.0
10 NS średnia 50.0

Wynik 38.2
+/- 2.0
Razem 40.2