Historia pary nr 29
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala 1 NS -200 73.6
2 NS +150 94.6
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 3 NS +130 62.5
4 NS -300 15.0
- 5 NS średnia 50.0
6 NS średnia 50.0
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk 7 NS +620 47.5
8 NS +70 25.0
Leon Łukaszewicz -Jerzy Poznar 9 NS -200 26.3
10 NS -100 15.8

Wynik 46.0
+/- 2.0
Razem 48.0