Historia pary nr 30
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
- 1 NS średnia 50.0
2 NS średnia 50.0
Leon Łukaszewicz -Jerzy Poznar 3 NS +110 25.0
4 NS -670 5.0
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala 5 NS 60/60 60.0
6 NS 60/60 60.0
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa 7 NS +100 5.0
8 NS +150 100.0
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 9 NS +100 47.3
10 NS +650 55.2

Wynik 45.7
+/- 6.7
Razem 52.5