Historia pary nr 31
Antoni Ochot -Andrzej KaŸmierczak

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Cathy Ba³dysz -Marek Ba³dysz 1 EW +200 26.3
2 EW +140 94.6
Stanis³aw Borowiec -Zbigniew Domański 3 EW -130 37.5
4 EW +300 85.0
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 5 EW +200 92.0
6 EW +800 92.0
Sammy Ba³dysz -Zofia Ba³dysz 7 EW -620 52.5
8 EW -50 85.0
Pawe³ Ofman -Tadeusz Skowroński 9 EW +790 94.6
10 EW +500 99.8

Wynik 75.9
+/- 0.0
Razem 75.9