Historia pary nr 32
Mariusz Lewkowicz -Hubert Opaczewski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Stanis³aw Borowiec -Zbigniew Domański 1 EW +170 5.3
2 EW +400 99.8
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 3 EW -110 75.0
4 EW +100 60.0
Sammy Ba³dysz -Zofia Ba³dysz 5 EW -100 29.0
6 EW +650 78.8
Pawe³ Ofman -Tadeusz Skowroński 7 EW -170 87.5
8 EW -100 62.5
Cathy Ba³dysz -Marek Ba³dysz 9 EW +790 94.6
10 EW -800 21.1

Wynik 61.3
+/- 0.0
Razem 61.3