Historia pary nr 33
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 1 EW +300 47.3
2 EW +100 73.6
Sammy Bałdysz -Zofia Bałdysz 3 EW -110 75.0
4 EW +200 70.0
Paweł Ofman -Tadeusz Skowroński 5 EW -100 29.0
6 EW +620 57.8
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz 7 EW -620 52.5
8 EW -100 62.5
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański 9 EW -550 0.1
10 EW-1100 8.0

Wynik 47.6
+/- 0.0
Razem 47.6