Historia pary nr 34
Wojciech Sękowski -Marek Czerniawski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Sammy Bałdysz -Zofia Bałdysz 1 EW +450 76.2
2 EW +110 81.5
Paweł Ofman -Tadeusz Skowroński 3 EW -200 15.0
4 EW -140 32.5
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz 5 EW +110 78.8
6 EW -200 5.3
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański 7 EW -650 17.5
8 EW -140 20.0
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 9 EW +100 68.3
10 EW -500 73.6

Wynik 46.9
+/- 0.0
Razem 46.9