Historia pary nr 36
Bronisław Baran -Aleksander Czajka

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Maślanka -Jerzy Małek 1 NS -450 23.7
2 NS +50 55.2
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz 3 NS +400 90.0
4 NS +110 50.0
Dima Orlenko -Damian Barcewicz 5 NS -200 8.0
6 NS +100 84.1
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal 7 NS +500 25.0
8 NS +140 80.0
Jacek Zmarzły -Paweł Litwiński 9 NS -300 21.1
10 NS+1100 92.0

Wynik 52.9
+/- 0.0
Razem 52.9