Historia pary nr 37
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal 1 NS -200 73.6
2 NS +200 99.8
Jacek Zmarzły -Paweł Litwiński 3 NS +110 25.0
4 NS -200 30.0
Jan Maślanka -Jerzy Małek 5 NS -100 39.5
6 NS -170 68.3
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz 7 NS +990 100.0
8 NS +100 37.5
Dima Orlenko -Damian Barcewicz 9 NS -50 39.5
10 NS +500 26.3

Wynik 53.9
+/- 0.0
Razem 53.9