Historia pary nr 39
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jacek Zmarzły -Paweł Litwiński 1 NS -450 23.7
2 NS -110 18.5
Jan Maślanka -Jerzy Małek 3 NS +130 62.5
4 NS +730 97.5
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz 5 NS +100 71.0
6 NS +100 84.1
Dima Orlenko -Damian Barcewicz 7 NS +650 82.5
8 NS +50 15.0
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal 9 NS +400 86.7
10 NS+1100 92.0

Wynik 63.3
+/- 0.0
Razem 63.3