Historia pary nr 40
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Dima Orlenko -Damian Barcewicz 1 NS -450 23.7
2 NS +50 55.2
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal 3 NS -50 0.0
4 NS +140 67.5
Jacek Zmarzły -Paweł Litwiński 5 NS +110 92.0
6 NS -620 42.1
Jan Maślanka -Jerzy Małek 7 NS +620 47.5
8 NS +140 80.0
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz 9 NS +400 86.7
10 NS -400 5.3

Wynik 50.0
+/- 0.0
Razem 50.0