Historia pary nr 42
Jan Janik -Aleksander Poznysz

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Leszek Urbańczyk -Zofia Wróblewska 1 NS -100 99.8
2 NS +100 84.1
Józef Grybel -Ryszard Niziałek 3 NS +110 25.0
4 NS +730 97.5
Stanisław Gołębiowski-Mirosław Miłaszewski 5 NS +100 71.0
6 NS +300 99.8
Jerzy Romańczyk -Ryszard Menzfeld 7 NS +650 82.5
8 NS +110 55.0
Bogumiła Opaczewska -Czesław Banowicz 9 NS +110 52.6
10 NS +650 55.2

Wynik 72.2
+/- 0.0
Razem 72.2