Historia pary nr 47
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek 1 NS -300 52.6
2 NS -100 26.3
Mariusz Lewkowicz -Hubert Opaczewski 3 NS +110 25.0
4 NS -100 40.0
Antoni Ochot -Andrzej Kaźmierczak 5 NS -200 8.0
6 NS -800 8.0
Stanisław Grybel -Adam Stachura 7 NS +620 47.5
8 NS +140 80.0
Wojciech Sękowski -Marek Czerniawski 9 NS -100 31.6
10 NS +500 26.3

Wynik 34.5
+/- 0.0
Razem 34.5