Historia pary nr 49
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mariusz Lewkowicz -Hubert Opaczewski 1 NS -170 94.6
2 NS -400 0.1
Antoni Ochot -Andrzej Kaźmierczak 3 NS +130 62.5
4 NS -300 15.0
Stanisław Grybel -Adam Stachura 5 NS -100 39.5
6 NS +100 84.1
Wojciech Sękowski -Marek Czerniawski 7 NS +650 82.5
8 NS +140 80.0
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek 9 NS +550 99.8
10 NS+1100 92.0

Wynik 65.0
+/- 0.0
Razem 65.0