Historia pary nr 50
Sammy Bałdysz -Zofia Bałdysz

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Wojciech Sękowski -Marek Czerniawski 1 NS -450 23.7
2 NS -110 18.5
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek 3 NS +110 25.0
4 NS -200 30.0
Mariusz Lewkowicz -Hubert Opaczewski 5 NS +100 71.0
6 NS -650 21.1
Antoni Ochot -Andrzej Kaźmierczak 7 NS +620 47.5
8 NS +50 15.0
Stanisław Grybel -Adam Stachura 9 NS -50 39.5
10 NS +650 55.2

Wynik 34.6
+/- 0.0
Razem 34.6