Historia pary nr 51
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Leon Łukaszewicz -Jerzy Poznar 1 NS -450 23.7
2 NS +100 84.1
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa 3 NS +130 62.5
4 NS +200 82.5
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk 5 NS +110 92.0
6 NS -130 73.6
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala 7 NS +620 47.5
8 NS +110 55.0
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik 9 NS +130 63.1
10 NS +650 55.2

Wynik 63.9
+/- 0.0
Razem 63.9