Historia pary nr 52
Marek Michalski -Dariusz Wincenty

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 1 EW 60/60 60.0
2 EW 60/60 60.0
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 3 EW -130 37.5
4 EW +300 85.0
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 5 EW -100 29.0
6 EW +800 92.0
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 7 EW -620 52.5
8 EW -100 62.5
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 9 EW -100 52.6
10 EW -650 44.7

Wynik 57.5
+/- 0.0
Razem 57.5