Historia pary nr 53
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk 1 NS -450 23.7
2 NS -90 31.6
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala 3 NS +110 25.0
4 NS 4 pasy 45.0
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik 5 NS -100 39.5
6 NS -620 42.1
Leon Łukaszewicz -Jerzy Poznar 7 NS +170 12.5
8 NS +140 80.0
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa 9 NS +420 94.6
10 NS -300 10.6

Wynik 40.4
+/- 0.0
Razem 40.4