Historia pary nr 11
Stanisław Gołębiowski-Mirosław Miłaszewski

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 11 NS +50 97.5
12 NS -150 87.5
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 13 NS +650 17.5
14 NS -450 50.0
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 15 NS -100 27.5
16 NS -300 55.0
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 17 NS -460 22.5
18 NS -170 85.0
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 19 NS -170 80.0
20 NS -200 27.5

Wynik 55.0
+/- 0.0
Razem 55.0