Historia pary nr 12
Józef Grybel -Ryszard Niziałek

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 11 NS -400 72.5
12 NS -150 87.5
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 13 NS +680 65.0
14 NS -450 50.0
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 15 NS -100 27.5
16 NS -300 55.0
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 17 NS -480 7.5
18 NS -420 37.5
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 19 NS -620 35.0
20 NS -300 5.0

Wynik 44.2
+/- 0.0
Razem 44.2