Historia pary nr 13
Leszek Urbańczyk -Zofia Wróblewska

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 11 NS -430 37.5
12 NS -400 80.0
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 13 NS +680 65.0
14 NS -420 70.0
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 15 NS -100 27.5
16 NS -100 95.0
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 17 NS -480 7.5
18 NS -170 85.0
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 19 NS -170 80.0
20 NS -200 27.5

Wynik 57.5
+/- 0.0
Razem 57.5