Historia pary nr 15
Jerzy Romańczyk -Ryszard Menzfeld

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 11 NS -400 72.5
12 NS -420 75.0
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 13 NS +680 65.0
14 NS -480 15.0
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 15 NS -100 27.5
16 NS -300 55.0
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 17 NS -450 37.5
18 NS -170 85.0
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 19 NS -620 35.0
20 NS +110 55.0

Wynik 52.2
+/- 0.0
Razem 52.2