Historia pary nr 19
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Janik -Aleksander Poznysz 11 NS -400 72.5
12 NS -460 27.5
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 13 NS +620 0.0
14 NS -690 0.0
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański 15 NS -800 0.0
16 NS -170 85.0
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 17 NS -480 7.5
18 NS -450 15.0
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 19 NS -170 80.0
20 NS +200 67.5

Wynik 35.5
+/- 0.0
Razem 35.5