Historia pary nr 20
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 11 NS -400 72.5
12 NS -460 27.5
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 13 NS +650 17.5
14 NS +50 92.5
Jan Janik -Aleksander Poznysz 15 NS +140 77.5
16 NS -620 15.0
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 17 NS +50 87.5
18 NS -430 25.0
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański 19 NS -650 7.5
20 NS +750 92.5

Wynik 51.5
+/- 0.0
Razem 51.5