Historia pary nr 23
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Stanisław Grybel -Adam Stachura 11 NS -400 72.5
12 NS +200 100.0
Wojciech Sękowski -Marek Czerniawski 13 NS +680 65.0
14 NS -450 50.0
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek 15 NS +140 77.5
16 NS -300 55.0
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 17 NS -450 37.5
18 NS -200 62.5
- 19 NS średnia 50.0
20 NS średnia 50.0

Wynik 62.0
+/- 3.0
Razem 65.0