Historia pary nr 24
Dima Orlenko -Damian Barcewicz

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mariusz Lewkowicz -Hubert Opaczewski 11 NS -400 72.5
12 NS -430 60.0
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 13 NS +680 65.0
14 NS -400 75.0
- 15 NS średnia 50.0
16 NS średnia 50.0
Wojciech Sękowski -Marek Czerniawski 17 NS +50 87.5
18 NS -420 37.5
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek 19 NS -200 62.5
20 NS +200 67.5

Wynik 62.7
+/- 3.1
Razem 65.9