Historia pary nr 25
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
- 11 NS średnia 50.0
12 NS średnia 50.0
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek 13 NS +680 65.0
14 NS -180 80.0
Mariusz Lewkowicz -Hubert Opaczewski 15 NS +870 97.5
16 NS -170 85.0
Antoni Ochot -Andrzej Kaźmierczak 17 NS -480 7.5
18 NS -170 85.0
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 19 NS +100 97.5
20 NS +710 82.5

Wynik 70.0
+/- 5.0
Razem 75.0