Historia pary nr 26
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Cathy Ba³dysz -Marek Ba³dysz 11 NS -400 72.5
12 NS -460 27.5
Sammy Ba³dysz -Zofia Ba³dysz 13 NS +680 65.0
14 NS -460 27.5
Stanis³aw Borowiec -Zbigniew Domański 15 NS +110 52.5
16 NS -620 15.0
Pawe³ Ofman -Tadeusz Skowroński 17 NS -420 60.0
18 NS -170 85.0
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 19 NS +100 97.5
20 NS +800 100.0

Wynik 60.2
+/- 0.0
Razem 60.2