Historia pary nr 27
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Pawe³ Ofman -Tadeusz Skowroński 11 NS -400 72.5
12 NS -430 60.0
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 13 NS +650 17.5
14 NS -450 50.0
Cathy Ba³dysz -Marek Ba³dysz 15 NS +140 77.5
16 NS -300 55.0
Sammy Ba³dysz -Zofia Ba³dysz 17 NS +50 87.5
18 NS -300 50.0
Stanis³aw Borowiec -Zbigniew Domański 19 NS -650 7.5
20 NS -100 50.0

Wynik 52.7
+/- 0.0
Razem 52.7