Historia pary nr 28
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Sammy Bałdysz -Zofia Bałdysz 11 NS -430 37.5
12 NS -430 60.0
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański 13 NS +680 65.0
14 NS -480 15.0
Paweł Ofman -Tadeusz Skowroński 15 NS +110 52.5
16 NS -300 55.0
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 17 NS -420 60.0
18 NS -170 85.0
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz 19 NS -620 35.0
20 NS +710 82.5

Wynik 54.7
+/- 0.0
Razem 54.7