Historia pary nr 29
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 11 NS -430 37.5
12 NS -460 27.5
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz 13 NS +680 65.0
14 NS -450 50.0
Sammy Bałdysz -Zofia Bałdysz 15 NS -500 7.5
16 NS -620 15.0
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański 17 NS -450 37.5
18 NS -450 15.0
Paweł Ofman -Tadeusz Skowroński 19 NS -170 80.0
20 NS -200 27.5

Wynik 36.2
+/- 0.0
Razem 36.2