Historia pary nr 30
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Stanis³aw Borowiec -Zbigniew Domański 11 NS -460 10.0
12 NS -920 0.0
Pawe³ Ofman -Tadeusz Skowroński 13 NS +650 17.5
14 NS -460 27.5
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 15 NS +140 77.5
16 NS -300 55.0
Cathy Ba³dysz -Marek Ba³dysz 17 NS +50 87.5
18 NS -450 15.0
Sammy Ba³dysz -Zofia Ba³dysz 19 NS -620 35.0
20 NS -200 27.5

Wynik 35.2
+/- 0.0
Razem 35.2