Historia pary nr 31
Antoni Ochot -Andrzej Kaźmierczak

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Maślanka -Jerzy Małek 11 EW -50 2.5
12 EW +460 72.5
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla 13 EW -650 82.5
14 EW -50 7.5
Jacek Zmarzły -Paweł Litwiński 15 EW +500 92.5
16 EW +300 45.0
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz 17 EW +480 92.5
18 EW +170 15.0
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski 19 EW +650 92.5
20 EW +200 72.5

Wynik 57.5
+/- 0.0
Razem 57.5