Historia pary nr 35
Stanisław Grybel -Adam Stachura

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal 11 EW +400 27.5
12 EW -200 0.0
Jan Maślanka -Jerzy Małek 13 EW -650 82.5
14 EW -50 7.5
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski 15 EW +100 72.5
16 EW +300 45.0
Jacek Zmarzły -Paweł Litwiński 17 EW -50 12.5
18 EW +200 37.5
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla 19 EW +620 65.0
20 EW -120 40.0

Wynik 39.0
+/- 0.0
Razem 39.0