Historia pary nr 36
Bronisław Baran -Aleksander Czajka

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Stanisław Gołębiowski-Mirosław Miłaszewski 11 EW -50 2.5
12 EW +150 12.5
Bogumiła Opaczewska -Czesław Banowicz 13 EW-1430 0.0
14 EW +450 50.0
Józef Grybel -Ryszard Niziałek 15 EW +100 72.5
16 EW +300 45.0
Jerzy Romańczyk -Ryszard Menzfeld 17 EW +450 62.5
18 EW +170 15.0
Leszek Urbańczyk -Zofia Wróblewska 19 EW +170 20.0
20 EW +200 72.5

Wynik 35.2
+/- 0.0
Razem 35.2