Historia pary nr 40
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Leszek Urbańczyk -Zofia Wróblewska 11 EW +430 62.5
12 EW +400 20.0
Stanisław Gołębiowski-Mirosław Miłaszewski 13 EW -650 82.5
14 EW +450 50.0
Bogumiła Opaczewska -Czesław Banowicz 15 EW +100 72.5
16 EW +170 15.0
Józef Grybel -Ryszard Niziałek 17 EW +480 92.5
18 EW +420 62.5
Jerzy Romańczyk -Ryszard Menzfeld 19 EW +620 65.0
20 EW -110 45.0

Wynik 56.7
+/- 0.0
Razem 56.7