Historia pary nr 41
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa 11 EW +430 62.5
12 EW -150 5.0
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk 13 EW -620 100.0
14 EW +690100.0
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala 15 EW -110 47.5
16 EW +650100.0
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik 17 EW -50 12.5
18 EW +430 75.0
Leon Łukaszewicz -Jerzy Poznar 19 EW +170 20.0
20 EW +200 72.5

Wynik 59.5
+/- 0.0
Razem 59.5