Historia pary nr 43
Tomasz Baj -Jan Dawidowski

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala 11 EW +430 62.5
12 EW +460 72.5
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik 13 EW -650 82.5
14 EW -50 7.5
Leon Łukaszewicz -Jerzy Poznar 15 EW -140 22.5
16 EW +620 85.0
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa 17 EW +460 77.5
18 EW +170 15.0
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk 19 EW +170 20.0
20 EW -200 32.5

Wynik 47.7
+/- 0.0
Razem 47.7