Historia pary nr 46
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 11 EW +400 27.5
12 EW +460 72.5
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 13 EW -680 35.0
14 EW +450 50.0
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 15 EW -140 22.5
16 EW +300 45.0
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 17 EW -50 12.5
18 EW +450 85.0
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 19 EW +620 65.0
20 EW -710 17.5

Wynik 43.2
+/- 0.0
Razem 43.2