Historia pary nr 47
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 11 EW +430 62.5
12 EW +460 72.5
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 13 EW -650 82.5
14 EW +450 50.0
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 15 EW -140 22.5
16 EW +300 45.0
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 17 EW +420 40.0
18 EW +170 15.0
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 19 EW -100 2.5
20 EW -800 0.0

Wynik 39.2
+/- 0.0
Razem 39.2