Historia pary nr 48
Paweł Ofman -Tadeusz Skowroński

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 11 EW +400 27.5
12 EW +430 40.0
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 13 EW -650 82.5
14 EW +460 72.5
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 15 EW -110 47.5
16 EW +300 45.0
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 17 EW +420 40.0
18 EW +170 15.0
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 19 EW +170 20.0
20 EW +200 72.5

Wynik 46.2
+/- 0.0
Razem 46.2