Historia pary nr 49
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 11 EW +460 90.0
12 EW +920100.0
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 13 EW -680 35.0
14 EW +480 85.0
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 15 EW -110 47.5
16 EW +620 85.0
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 17 EW +450 62.5
18 EW +450 85.0
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 19 EW +650 92.5
20 EW +100 50.0

Wynik 73.2
+/- 0.0
Razem 73.2