Historia pary nr 50
Sammy Bałdysz -Zofia Bałdysz

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 11 EW +430 62.5
12 EW +430 40.0
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 13 EW -680 35.0
14 EW +460 72.5
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 15 EW +500 92.5
16 EW +620 85.0
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 17 EW -50 12.5
18 EW +300 50.0
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 19 EW +620 65.0
20 EW +200 72.5

Wynik 58.7
+/- 0.0
Razem 58.7