Historia pary nr 53
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Wojciech Sękowski -Marek Czerniawski 11 NS -460 10.0
12 NS -430 60.0
Mariusz Lewkowicz -Hubert Opaczewski 13 NS +680 65.0
14 NS -590 5.0
Stanisław Grybel -Adam Stachura 15 NS -100 27.5
16 NS -300 55.0
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek 17 NS -420 60.0
18 NS -480 5.0
Antoni Ochot -Andrzej Kaźmierczak 19 NS -650 7.5
20 NS -200 27.5

Wynik 32.2
+/- 0.0
Razem 32.2