Historia pary nr 11
Stanisław Gołębiowski-Mirosław Miłaszewski

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 1 NS +100 52.5
2 NS +600 95.0
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 3 NS +200 62.5
4 NS -170 70.0
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 5 NS -100 65.0
6 NS -300 55.0
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 7 NS +660 52.5
8 NS -100 42.5
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 9 NS +940 89.3
10 NS -1430 37.5

Wynik 62.1
+/- 0.0
Razem 62.1