Historia pary nr 12
Józef Grybel -Ryszard Niziałek

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 1 NS -50 22.5
2 NS +600 95.0
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 3 NS +420 85.0
4 NS -620 30.0
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 5 NS -430 5.0
6 NS -300 55.0
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 7 NS +650 32.5
8 NS -120 30.0
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 9 NS +940 89.3
10 NS -1430 37.5

Wynik 48.1
+/- 0.0
Razem 48.1